A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc trưng thanh điệu dựa trên mạng nơron trong nhận dạng tiếng nói tiếng việt sử dụng mô hình phân bố đa không gian

Đặc trưng thanh điệu dựa trên mạng nơron trong nhận dạng tiếng nói tiếng việt sử dụng mô hình phân bố đa không gian

Đặc trưng thanh điệu dựa trên mạng nơron trong nhận dạng tiếng nói tiếng việt sử dụng mô hình phân bố đa không gian

 • Nhan đề :
 • Đặc trưng thanh điệu dựa trên mạng nơron trong nhận dạng tiếng nói tiếng việt sử dụng mô hình phân bố đa không gian
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Huy
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hàm phân bố đa không gian,Đặc trưng Bottleneck,Đặc trưng thanh điệu,Nhận dạng thanh điệu tiếng Việt
 • Số trang :
 • tr.229-236
Tải file tóm tắt Đặc trưng thanh điệu dựa trên mạng nơron trong nhận dạng tiếng nói tiếng việt sử dụng mô hình phân bố đa không gian

File Tóm tắt

Online: 133
Lượt truy cập: 7,748,172
Số lượt tải: 1,782,957
})