A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm sinh lý của một số giống Lạc ( Arachis hypogaea L.) chịu hạn ở giai đoạn cây con

Đặc điểm sinh lý của một số giống Lạc ( Arachis hypogaea L.) chịu hạn ở giai đoạn cây con

Đặc điểm sinh lý của một số giống Lạc ( Arachis hypogaea L.) chịu hạn ở giai đoạn cây con

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm sinh lý của một số giống Lạc ( Arachis hypogaea L.) chịu hạn ở giai đoạn cây con
 • Tác giả :
 • Phạm Văn Cường;Đinh Mai Thùy Linh;Hà Thị Quỳnh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cây lạc,Chịu hạn,Chỉ số chịu hạn,Quang hợp
 • Số trang :
 • tr.105 - 112
Tải file tóm tắt Đặc điểm sinh lý của một số giống Lạc ( Arachis hypogaea L.) chịu hạn ở giai đoạn cây con

File Tóm tắt

Online: 434
Lượt truy cập: 7,789,331
Số lượt tải: 1,783,562
})