A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm sinh học và giá trị dược học của cây bảy lá một hoa thuộc chi Paris

Đặc điểm sinh học và giá trị dược học của cây bảy lá một hoa thuộc chi Paris

Đặc điểm sinh học và giá trị dược học của cây bảy lá một hoa thuộc chi Paris

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm sinh học và giá trị dược học của cây bảy lá một hoa thuộc chi Paris
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Thu Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cây dược liệu,Cây bảy lá một hoa,Chi Paris,Nguồn gen,Tái sinh,Bảo tồn
 • Số trang :
 • tr. 49-54
Tải file tóm tắt Đặc điểm sinh học và giá trị dược học của cây bảy lá một hoa thuộc chi Paris

File Tóm tắt

Online: 37
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,861
})