A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Đông Tảo lai tại Thái Nguyên

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Đông Tảo lai tại Thái Nguyên

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Đông Tảo lai tại Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Đông Tảo lai tại Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Từ Trung Kiên;Trần Thị Hoan;Phạm Văn Hiểu;Nguyễn Thị Mai Hoa
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Gà Đông Tảo,Khả năng sản xuất,Ngoại hình,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 125-129
Tải file tóm tắt Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Đông Tảo lai tại Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 194
Lượt truy cập: 9,870,751
Số lượt tải: 1,820,308
})