A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ procalcitonin huyết thanh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ procalcitonin huyết thanh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ procalcitonin huyết thanh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ procalcitonin huyết thanh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Hà Thị Loan
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Y dược
 • Từ khóa :
 • Nhiễm khuẩn huyết,Nồng độ procalcitonin huyết thanh,Đặc điểm lâm sàng,Đặc điểm cận lâm sàng,Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 90 tr.
Tải file tóm tắt Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ procalcitonin huyết thanh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 2092
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,494
})