A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả xử trí sản phụ đẻ ngôi mông đủ tháng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả xử trí sản phụ đẻ ngôi mông đủ tháng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả xử trí sản phụ đẻ ngôi mông đủ tháng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả xử trí sản phụ đẻ ngôi mông đủ tháng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đặng Trần Cương
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Y dược
 • Từ khóa :
 • Sản khoa,Sản phụ đẻ ngôi mông
 • Số trang :
 • 83 tr.
Tải file tóm tắt Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả xử trí sản phụ đẻ ngôi mông đủ tháng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 102
Lượt truy cập: 21,075,213
Số lượt tải: 2,043,000
})