A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả xử trí người bệnh tiền sản giật tại khoa Phụ sản - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả xử trí người bệnh tiền sản giật tại khoa Phụ sản - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả xử trí người bệnh tiền sản giật tại khoa Phụ sản - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả xử trí người bệnh tiền sản giật tại khoa Phụ sản - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trịnh Thị Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Y Dược
 • Từ khóa :
 • Tiền sản giật,Đặc điểm lâm sàng,Đặc điểm cận lâm sàng,Khoa Phụ sản,Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 105 tr.
Tải file tóm tắt Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả xử trí người bệnh tiền sản giật tại khoa Phụ sản - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 235
Lượt truy cập: 12,878,721
Số lượt tải: 1,857,068
})