A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đa dạng di truyền và khả năng kết hợp về năng suất, chất lượng của các dòng dưa thơm (Cucumis melo L.)

Đa dạng di truyền và khả năng kết hợp về năng suất, chất lượng của các dòng dưa thơm (Cucumis melo L.)

Đa dạng di truyền và khả năng kết hợp về năng suất, chất lượng của các dòng dưa thơm (Cucumis melo L.)

 • Nhan đề :
 • Đa dạng di truyền và khả năng kết hợp về năng suất, chất lượng của các dòng dưa thơm (Cucumis melo L.)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Nguyệt Anh;Phạm Quang Tuân;Vũ Văn Liết;Nguyễn Trung Đức;Đoàn Thị Yến
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dưa thơm,,Đa dạng di truyền,Khả năng kết hợp,Diallel
 • Số trang :
 • tr. 552-562
Tải file tóm tắt Đa dạng di truyền và khả năng kết hợp về năng suất, chất lượng của các dòng dưa thơm (Cucumis melo L.)

File Tóm tắt

Online: 1681
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,487
})