A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Công thức đặc trưng của các biểu diễn của siêu đại số Lie gl(2/2)

Công thức đặc trưng của các biểu diễn của siêu đại số Lie gl(2/2)

Công thức đặc trưng của các biểu diễn của siêu đại số Lie gl(2/2)

 • Nhan đề :
 • Công thức đặc trưng của các biểu diễn của siêu đại số Lie gl(2/2)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Phương Dung
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Biểu diễn bất khả quay điển hình,Công thức đặc trưng,Đa thức,Siêu đại số Lie gl(2/2)
 • Số trang :
 • tr. 223-227
Tải file tóm tắt Công thức đặc trưng của các biểu diễn của siêu đại số Lie gl(2/2)

File Tóm tắt

Online: 81
Lượt truy cập: 9,229,462
Số lượt tải: 1,803,295
})