A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Công tác tuyên truyền qua mô hình "Ban Tuyên vận" xã, phường, thị trấn và "Tổ Tuyên vận" thôn, bản, tổ dân phố ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Công tác tuyên truyền qua mô hình

Công tác tuyên truyền qua mô hình "Ban Tuyên vận" xã, phường, thị trấn và "Tổ Tuyên vận" thôn, bản, tổ dân phố ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Công tác tuyên truyền qua mô hình "Ban Tuyên vận" xã, phường, thị trấn và "Tổ Tuyên vận" thôn, bản, tổ dân phố ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Lê Văn Hiếu
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tuyên truyền,Ban tuyên vận,Tổ tuyên vận,Bắc Hà,Lào Cai
 • Số trang :
 • tr. 73-78
Tải file tóm tắt Công tác tuyên truyền qua mô hình "Ban Tuyên vận" xã, phường, thị trấn và "Tổ Tuyên vận" thôn, bản, tổ dân phố ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 125
Lượt truy cập: 12,175,875
Số lượt tải: 1,848,375
})