A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên từ năm 2000 đến năm 2012

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên từ năm 2000 đến năm 2012

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên từ năm 2000 đến năm 2012

 • Nhan đề :
 • Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên từ năm 2000 đến năm 2012
 • Tác giả :
 • Lý Thị Thu Huyền
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Văn hóa,Văn hóa phi vật thể,Bảo tồn,Quản lý
 • Số trang :
 • tr. 71-76
Tải file tóm tắt Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên từ năm 2000 đến năm 2012

File Tóm tắt

Online: 259
Lượt truy cập: 9,214,186
Số lượt tải: 1,803,275
})