A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Công nghệ blockchain và tiềm năng ứng dụng vào lĩnh vực thông tin - thư viện

Công nghệ blockchain và tiềm năng ứng dụng vào lĩnh vực thông tin - thư viện

Công nghệ blockchain và tiềm năng ứng dụng vào lĩnh vực thông tin - thư viện

 • Nhan đề :
 • Công nghệ blockchain và tiềm năng ứng dụng vào lĩnh vực thông tin - thư viện
 • Tác giả :
 • Cao Minh Kiểm
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Blockchain,Ứng dụng Blockchain,Thông tin thư viện
 • Số trang :
 • tr. 3-11
Tải file tóm tắt Công nghệ blockchain và tiềm năng ứng dụng vào lĩnh vực thông tin - thư viện

File Tóm tắt

Online: 235
Lượt truy cập: 11,732,471
Số lượt tải: 1,843,105
})