A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Community-based water law and water resource management reform in developing countries

Community-based water law and water resource management reform in developing countries

Community-based water law and water resource management reform in developing countries

 • Nhan đề :
 • Community-based water law and water resource management reform in developing countries
 • Tác giả :
 • B.Van Koppen
 • Năm xuất bản :
 • 2007
 • Nhà Xuất bản :
 • UK by Biddles Ltd
 • Từ khóa :
 • Water; developing countries
 • Số trang :
 • 297 p.
Tải file tóm tắt Community-based water law and water resource management reform in developing countries

File Tóm tắt

Online: 120
Lượt truy cập: 6,730,240
Số lượt tải: 1,772,884
})