A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Cơ sở khoa học về đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo

Cơ sở khoa học về đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo

Cơ sở khoa học về đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo

 • Nhan đề :
 • Cơ sở khoa học về đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo
 • Tác giả :
 • Lê Thị Phương;Nguyễn Hữu Thu
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đầu tư công,Chính sách,Xóa đói giảm nghèo,Cơ sở khoa học
 • Số trang :
 • tr. 95-100
Tải file tóm tắt Cơ sở khoa học về đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo

File Tóm tắt

Online: 284
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,554
})