A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Cơ chế quản lý tài chính đối với hệ thống nhà khách thuộc cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam

Cơ chế quản lý tài chính đối với hệ thống nhà khách thuộc cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam

Cơ chế quản lý tài chính đối với hệ thống nhà khách thuộc cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Cơ chế quản lý tài chính đối với hệ thống nhà khách thuộc cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Sỹ Tá
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Hành chính Quốc gia
 • Từ khóa :
 • Tài chính,Nhà khách,Cơ quan quản lý nhà nước,Quản lý,Việt Nam
 • Số trang :
 • 161 tr.
Tải file tóm tắt Cơ chế quản lý tài chính đối với hệ thống nhà khách thuộc cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 397
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})