A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay

Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay

Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay

 • Nhan đề :
 • Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay
 • Tác giả :
 • Mai Ngọc Cường;Đỗ Đức Bình;Trịnh Duy Luân
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Chính trị Quốc Gia
 • Từ khóa :
 • Chính sách xã hội,Di dân,Nông thôn,Đô thị,Việt Nam
 • Số trang :
 • 420 tr.
Tải file tóm tắt Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay

File Tóm tắt

Online: 121
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,609
})