A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chính sách phát triển nông nghiệp Trung Quốc sau khi gia nhập WTO: bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng với Việt Nam

Chính sách phát triển nông nghiệp Trung Quốc sau khi gia nhập WTO: bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng với Việt Nam

Chính sách phát triển nông nghiệp Trung Quốc sau khi gia nhập WTO: bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng với Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Chính sách phát triển nông nghiệp Trung Quốc sau khi gia nhập WTO: bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng với Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Vi
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Nông nghiệp,Phát triển,Chính sách,Trung Quốc,WTO,Bài học kinh nghiệm,Việt Nam
 • Số trang :
 • 242 tr.
Tải file tóm tắt Chính sách phát triển nông nghiệp Trung Quốc sau khi gia nhập WTO: bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng với Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 144
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,088
})