A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu La2SrTiO6 pha tạp Ion Eu3+ tổng hợp bằng phương pháp phản ứng xẩy ra ở pha rắn

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu La2SrTiO6 pha tạp Ion Eu3+ tổng hợp bằng phương pháp phản ứng xẩy ra ở pha rắn

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu La2SrTiO6 pha tạp Ion Eu3+ tổng hợp bằng phương pháp phản ứng xẩy ra ở pha rắn

 • Nhan đề :
 • Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu La2SrTiO6 pha tạp Ion Eu3+ tổng hợp bằng phương pháp phản ứng xẩy ra ở pha rắn
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Vân Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2022
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • La2SrTiO6 pha tạp Ion Eu3+,Chế tạo,Tính chất quang
 • Số trang :
 • 72 tr.
  Bạn đọc có thể đến Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin để xem toàn văn tài liệu, để được giải đáp vui lòng liên hệ với đ/c Lê Văn Nam SĐT: 0979804914
Tải file tóm tắt Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu La2SrTiO6 pha tạp Ion Eu3+ tổng hợp bằng phương pháp phản ứng xẩy ra ở pha rắn

File Tóm tắt

Online: 306
Lượt truy cập: 17,267,732
Số lượt tải: 1,974,130
})