A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể CdSe không sử dụng Trioctylphosphine

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể CdSe không sử dụng Trioctylphosphine

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể CdSe không sử dụng Trioctylphosphine

 • Nhan đề :
 • Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể CdSe không sử dụng Trioctylphosphine
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Hồng Ngân
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Nano tinh thể CdSe,Trioctylphosphine,Chế tạo,Tính chất quang
 • Số trang :
 • 78 tr.
Tải file tóm tắt Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể CdSe không sử dụng Trioctylphosphine

File Tóm tắt

Online: 252
Lượt truy cập: 7,572,787
Số lượt tải: 1,781,076
})