A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các hạt nano kim loại bất đẳng hướng

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các hạt nano kim loại bất đẳng hướng

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các hạt nano kim loại bất đẳng hướng

 • Nhan đề :
 • Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các hạt nano kim loại bất đẳng hướng
 • Tác giả :
 • Đỗ Mạnh Quyền
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Nano kim loại bất đẳng hướng,Chế tạo,Nghiên cứu,Tính chất quang
 • Số trang :
 • 71 tr.
Tải file tóm tắt Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các hạt nano kim loại bất đẳng hướng

File Tóm tắt

Online: 141
Lượt truy cập: 9,361,057
Số lượt tải: 1,805,907
})