A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang – từ của vật liệu spinel CoFe2O4 cấu trúc nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang – từ của vật liệu spinel CoFe2O4 cấu trúc nano

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang – từ của vật liệu spinel CoFe2O4 cấu trúc nano

 • Nhan đề :
 • Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang – từ của vật liệu spinel CoFe2O4 cấu trúc nano
 • Tác giả :
 • Ngô Thị Phượng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Vật liệu spinel CoFe2O4,Chế tạo,Tính chất quang,Tính chất từ,Cấu trúc Nano
 • Số trang :
 • 69 tr.
Tải file tóm tắt Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang – từ của vật liệu spinel CoFe2O4 cấu trúc nano

File Tóm tắt

Online: 111
Lượt truy cập: 7,557,702
Số lượt tải: 1,780,796
})