A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang - từ của vật liệu Bi0,84La0,16Fe1-xZnxO3

Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang - từ của vật liệu Bi0,84La0,16Fe1-xZnxO3

Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang - từ của vật liệu Bi0,84La0,16Fe1-xZnxO3

 • Nhan đề :
 • Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang - từ của vật liệu Bi0,84La0,16Fe1-xZnxO3
 • Tác giả :
 • Đào Kim Chi
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Vật liệu Bi0,84La0,16Fe1-xZnxO3,Chế tạo,Cấu trúc,Tính chất quang,Tính chất từ
 • Số trang :
 • 50 tr.
Tải file tóm tắt Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang - từ của vật liệu Bi0,84La0,16Fe1-xZnxO3

File Tóm tắt

Online: 133
Lượt truy cập: 12,175,875
Số lượt tải: 1,848,375
})