A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đặng Cương Quyết
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Công chức cấp xã,Chất lượng,Đại Từ,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 116 tr.
Tải file tóm tắt Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 517
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,402
})