A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Cấu trúc quần xã tuyến trùng sống tự do và sử dụng chúng như sinh vật chỉ thị môi trường tại rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Cấu trúc quần xã tuyến trùng sống tự do và sử dụng chúng như sinh vật chỉ thị môi trường tại rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Cấu trúc quần xã tuyến trùng sống tự do và sử dụng chúng như sinh vật chỉ thị môi trường tại rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

 • Nhan đề :
 • Cấu trúc quần xã tuyến trùng sống tự do và sử dụng chúng như sinh vật chỉ thị môi trường tại rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Mận
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
 • Từ khóa :
 • Quần xã tuyến trùng,Sinh vật chỉ thị môi trường,Rừng ngập mặn Cần Giờ,Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số trang :
 • 66 tr.
Tải file tóm tắt Cấu trúc quần xã tuyến trùng sống tự do và sử dụng chúng như sinh vật chỉ thị môi trường tại rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

File Tóm tắt

Online: 112
Lượt truy cập: 8,781,630
Số lượt tải: 1,797,356
})