A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Cấu trúc cluster tập hợp từ các hạt collioid dạng ellipsoid

Cấu trúc cluster tập hợp từ các hạt collioid dạng ellipsoid

Cấu trúc cluster tập hợp từ các hạt collioid dạng ellipsoid

 • Nhan đề :
 • Cấu trúc cluster tập hợp từ các hạt collioid dạng ellipsoid
 • Tác giả :
 • Phạm Văn Hải;Nguyễn Thị Như Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cấu trúc cluster,Ellipsoid,Colloid,Hiệu ứng Pickering
 • Số trang :
 • tr. 54-65
Tải file tóm tắt Cấu trúc cluster tập hợp từ các hạt collioid dạng ellipsoid

File Tóm tắt

Online: 238
Lượt truy cập: 11,732,471
Số lượt tải: 1,843,105
})