A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các yếu tố tại điểm bán ảnh hưởng tới hành vi mua ngẫu hứng sản phẩm quần áo may sẵn: nghiên cứu nhóm nữ thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố tại điểm bán ảnh hưởng tới hành vi mua ngẫu hứng sản phẩm quần áo may sẵn: nghiên cứu nhóm nữ thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố tại điểm bán ảnh hưởng tới hành vi mua ngẫu hứng sản phẩm quần áo may sẵn: nghiên cứu nhóm nữ thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

 • Nhan đề :
 • Các yếu tố tại điểm bán ảnh hưởng tới hành vi mua ngẫu hứng sản phẩm quần áo may sẵn: nghiên cứu nhóm nữ thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Phương Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Quần áo may sẵn,Nữ,Thanh niên,Hành vi mua ngẫu hứng,Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số trang :
 • 195 tr.
Tải file tóm tắt Các yếu tố tại điểm bán ảnh hưởng tới hành vi mua ngẫu hứng sản phẩm quần áo may sẵn: nghiên cứu nhóm nữ thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

File Tóm tắt

Online: 119
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,088
})