A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường đại học theo quan điểm bình đẳng giới

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường đại học theo quan điểm bình đẳng giới

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường đại học theo quan điểm bình đẳng giới

 • Nhan đề :
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường đại học theo quan điểm bình đẳng giới
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Cương
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nữ cán bộ,Nữ cán bộ quản lý,Bình đẳng giới,Trường đại học,Phát triển,Phụ nữ,Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 25-32
Tải file tóm tắt Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường đại học theo quan điểm bình đẳng giới

File Tóm tắt

Online: 90
Lượt truy cập: 9,229,462
Số lượt tải: 1,803,295
})