A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp may tại vùng đồng bằng sông Hồng

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp may tại vùng đồng bằng sông Hồng

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp may tại vùng đồng bằng sông Hồng

 • Nhan đề :
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp may tại vùng đồng bằng sông Hồng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Doanh nghiệp may,Năng lực cạnh tranh,Mô hình cạnh tranh,Đồng bằng sông Hồng
 • Số trang :
 • tr. 1103-1114
Tải file tóm tắt Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp may tại vùng đồng bằng sông Hồng

File Tóm tắt

Online: 306
Lượt truy cập: 17,267,732
Số lượt tải: 1,974,130
})