A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tham gia thị trường của các hộ chăn nuôi Gà Hồ trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tham gia thị trường của các hộ chăn nuôi Gà Hồ trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tham gia thị trường của các hộ chăn nuôi Gà Hồ trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tham gia thị trường của các hộ chăn nuôi Gà Hồ trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Bùi Hồng Qúy;Đỗ Thị Mỹ Hạnh;Nguyễn Văn Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Gà Hồ,Tham gia thị trường,Mô hình Tobit
 • Số trang :
 • tr.76 - 83
Tải file tóm tắt Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tham gia thị trường của các hộ chăn nuôi Gà Hồ trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 25
Lượt truy cập: 6,621,721
Số lượt tải: 1,769,965
})