A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các phương thức dịch cụm danh từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong các văn bản công nghệ thông tin và truyền thông)

Các phương thức dịch cụm danh từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong các văn bản công nghệ thông tin và truyền thông)

Các phương thức dịch cụm danh từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong các văn bản công nghệ thông tin và truyền thông)

 • Nhan đề :
 • Các phương thức dịch cụm danh từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong các văn bản công nghệ thông tin và truyền thông)
 • Tác giả :
 • Trịnh Thị Thu Huyền
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa Ngoại ngữ
 • Từ khóa :
 • Tiếng Anh,Cụm danh từ,Dịch,Tiếng Việt,Văn bản,Công nghệ thông tin,Truyền thông
 • Số trang :
 • 144 tr.
Tải file tóm tắt Các phương thức dịch cụm danh từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong các văn bản công nghệ thông tin và truyền thông)

File Tóm tắt

Online: 112
Lượt truy cập: 11,740,711
Số lượt tải: 1,843,105
})