A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các pha sinh trưởng và thành phần sinh hóa của tảo Spirulina platensis (Geitler, 1925) nuôi sinh khối trong nước ngọt và nước mặn

Các pha sinh trưởng và thành phần sinh hóa của tảo Spirulina platensis (Geitler, 1925) nuôi sinh khối trong nước ngọt và nước mặn

Các pha sinh trưởng và thành phần sinh hóa của tảo Spirulina platensis (Geitler, 1925) nuôi sinh khối trong nước ngọt và nước mặn

 • Nhan đề :
 • Các pha sinh trưởng và thành phần sinh hóa của tảo Spirulina platensis (Geitler, 1925) nuôi sinh khối trong nước ngọt và nước mặn
 • Tác giả :
 • Trần Thị Lê Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tảo Spirulina platensis,Pha sinh trưởng,Sinh khối cực đại,Thành phần sinh hóa,Tốc độ sinh trưởng
 • Số trang :
 • tr. 131-136
Tải file tóm tắt Các pha sinh trưởng và thành phần sinh hóa của tảo Spirulina platensis (Geitler, 1925) nuôi sinh khối trong nước ngọt và nước mặn

File Tóm tắt

Online: 124
Lượt truy cập: 9,870,751
Số lượt tải: 1,820,306
})