A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận báo cáo tài chính của công ty niêm yết

Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận báo cáo tài chính của công ty niêm yết

Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận báo cáo tài chính của công ty niêm yết

 • Nhan đề :
 • Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận báo cáo tài chính của công ty niêm yết
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Thục Oanh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 164 tr.
Tải file tóm tắt Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận báo cáo tài chính của công ty niêm yết

File Tóm tắt

Online: 223
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,488
})