A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc trình bày lại báo tài chính sau kiểm toán trong các Công ty niêm yết ở Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc trình bày lại báo tài chính sau kiểm toán trong các Công ty niêm yết ở Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc trình bày lại báo tài chính sau kiểm toán trong các Công ty niêm yết ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến việc trình bày lại báo tài chính sau kiểm toán trong các Công ty niêm yết ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Từ khóa :
 • Báo cáo tài chính,Kiểm toán,Việt Nam
 • Số trang :
 • 234 tr.
Tải file tóm tắt Các nhân tố ảnh hưởng đến việc trình bày lại báo tài chính sau kiểm toán trong các Công ty niêm yết ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 309
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})