A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thôn tin kế toán

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thôn tin kế toán

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thôn tin kế toán

 • Nhan đề :
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thôn tin kế toán
 • Tác giả :
 • Nguyễn Phước Bảo Ấn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Từ khóa :
 • Doanh nghiệp,Hệ thống thông tin kế toán,Việt Nam
 • Số trang :
 • 234 tr.
Tải file tóm tắt Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thôn tin kế toán

File Tóm tắt

Online: 102
Lượt truy cập: 9,354,055
Số lượt tải: 1,805,901
})