A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đàm Thị Phương Thảo;Vũ Xuân Nam
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Du lịch,Năng lực cạnh tranh,Nhân tố ảnh hưởng
 • Số trang :
 • tr. 243-248
Tải file tóm tắt Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 208
Lượt truy cập: 10,727,946
Số lượt tải: 1,828,130
})