A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các loại đất chính, phân bố và tính chất trên địa bàn vùng cam Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Các loại đất chính, phân bố và tính chất trên địa bàn vùng cam Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Các loại đất chính, phân bố và tính chất trên địa bàn vùng cam Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

 • Nhan đề :
 • Các loại đất chính, phân bố và tính chất trên địa bàn vùng cam Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 • Tác giả :
 • Đặng Minh Tơn;Đặng Văn Minh;Nguyễn Văn Toàn
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đất trồng cam,Loại đất,Tính chất đất,Hàm Yên,Tuyên Quang
 • Số trang :
 • tr. 53-59
Tải file tóm tắt Các loại đất chính, phân bố và tính chất trên địa bàn vùng cam Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

File Tóm tắt

Online: 123
Lượt truy cập: 8,358,667
Số lượt tải: 1,793,562
})