A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các không điểm của đạo hàm của một hàm phân hình P-Adic

Các không điểm của đạo hàm của một hàm phân hình P-Adic

Các không điểm của đạo hàm của một hàm phân hình P-Adic

 • Nhan đề :
 • Các không điểm của đạo hàm của một hàm phân hình P-Adic
 • Tác giả :
 • Nguyễn Việt Phương;Trần Thanh Tùng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đa thức đạo hàm,Phân bố giá trị,Hàm phân hình,P-adic,Giá trị ngoại trừ
 • Số trang :
 • tr. 227-231
Tải file tóm tắt Các không điểm của đạo hàm của một hàm phân hình P-Adic

File Tóm tắt

Online: 215
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,559
})