A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bước đầu áp dụng phương pháp phân cụm vào việc hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư

Bước đầu áp dụng phương pháp phân cụm vào việc hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư

Bước đầu áp dụng phương pháp phân cụm vào việc hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư

 • Nhan đề :
 • Bước đầu áp dụng phương pháp phân cụm vào việc hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Tân Tiến;Trương Thị Hồng Thúy
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phương pháp phân cụm,Khai phá dữ liệu,Ung thư,Chẩn đoán
 • Số trang :
 • tr. 235-239
Tải file tóm tắt Bước đầu áp dụng phương pháp phân cụm vào việc hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư

File Tóm tắt

Online: 1273
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})