A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm lớp cho giáo viên ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm lớp cho giáo viên ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm lớp cho giáo viên ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

 • Nhan đề :
 • Bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm lớp cho giáo viên ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thúy
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo viên,Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học,Năng lực chủ nhiệm,Nậm Pồ,Điện Biên
 • Số trang :
 • 123 tr.
Tải file tóm tắt Bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm lớp cho giáo viên ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

File Tóm tắt

Online: 160
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,850
})