A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ cơ sở làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ cơ sở làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ cơ sở làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ cơ sở làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Nhung
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Kỹ năng tuyên truyền,Cán bộ cơ sở,Quản lý nhà nước,Tín ngưỡng,Tôn giáo,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 92 tr.
Tải file tóm tắt Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ cơ sở làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 221
Lượt truy cập: 12,878,721
Số lượt tải: 1,857,068
})