A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Biểu diễn video rút gọn bằng các khung đại diện nhờ vào kỹ thuật phân đoạn video và rút trích khung đại diện

Biểu diễn video rút gọn bằng các khung đại diện nhờ vào kỹ thuật phân đoạn video và rút trích khung đại diện

Biểu diễn video rút gọn bằng các khung đại diện nhờ vào kỹ thuật phân đoạn video và rút trích khung đại diện

 • Nhan đề :
 • Biểu diễn video rút gọn bằng các khung đại diện nhờ vào kỹ thuật phân đoạn video và rút trích khung đại diện
 • Tác giả :
 • Nông Thị Hoa;Nguyễn Văn Tảo
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Vi deo,Biểu diễn,Khung đại diện,Kỹ thuật phân đoạn video
 • Số trang :
 • tr. 123-128
Tải file tóm tắt Biểu diễn video rút gọn bằng các khung đại diện nhờ vào kỹ thuật phân đoạn video và rút trích khung đại diện

File Tóm tắt

Online: 245
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,590
})