A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Biện pháp lựa chọn việc làm thêm theo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Biện pháp lựa chọn việc làm thêm theo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Biện pháp lựa chọn việc làm thêm theo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Biện pháp lựa chọn việc làm thêm theo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lê Hoàng Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Định hướng nghề nghiệp,Làm thêm,Sinh viện,Giáo dục thể chất,Đại học Sư phạm,Đại học Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 94 tr.
Tải file tóm tắt Biện pháp lựa chọn việc làm thêm theo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 293
Lượt truy cập: 12,878,721
Số lượt tải: 1,857,068
})