A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bệnh lý đại thể và vi thể của gà được công cường độc với vi rút gia cầm A/H5N1 sau khi sử dụng vacxin phòng bệnh

Bệnh lý đại thể và vi thể của gà được công cường độc với vi rút gia cầm A/H5N1 sau khi sử dụng vacxin phòng bệnh

Bệnh lý đại thể và vi thể của gà được công cường độc với vi rút gia cầm A/H5N1 sau khi sử dụng vacxin phòng bệnh

 • Nhan đề :
 • Bệnh lý đại thể và vi thể của gà được công cường độc với vi rút gia cầm A/H5N1 sau khi sử dụng vacxin phòng bệnh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Lâm;Tô Long Thành;Nguyễn Thị Thúy Mận;Nguyễn Đăng Thọ;Vũ Đăng Đồng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Gà đã được tiêm vacxin,Vacxin Re-5,Re-6 và Navet-vifluva,Công cường độc,Irus cúm gia cầm A/H5N1,Bệnh tích đại thể và vi thể
 • Số trang :
 • tr. 1621-1632
Tải file tóm tắt Bệnh lý đại thể và vi thể của gà được công cường độc với vi rút gia cầm A/H5N1 sau khi sử dụng vacxin phòng bệnh

File Tóm tắt

Online: 195
Lượt truy cập: 9,882,561
Số lượt tải: 1,820,424
})