A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bài toán tựa cân bằng dạng Blum - Oettli tổng quát và ứng dụng

Bài toán tựa cân bằng dạng Blum - Oettli tổng quát và ứng dụng

Bài toán tựa cân bằng dạng Blum - Oettli tổng quát và ứng dụng

 • Nhan đề :
 • Bài toán tựa cân bằng dạng Blum - Oettli tổng quát và ứng dụng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quỳnh Hoa
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Bài toán tựa cân bằng,Blum - Oettli
 • Số trang :
 • 121 tr.
Tải file tóm tắt Bài toán tựa cân bằng dạng Blum - Oettli tổng quát và ứng dụng

File Tóm tắt

Online: 152
Lượt truy cập: 9,882,561
Số lượt tải: 1,820,479
})