A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Áp dụng trò chơi ngôn ngữ để phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên trong các giờ học nói

Áp dụng trò chơi ngôn ngữ để phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên trong các giờ học nói

Áp dụng trò chơi ngôn ngữ để phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên trong các giờ học nói

 • Nhan đề :
 • Áp dụng trò chơi ngôn ngữ để phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên trong các giờ học nói
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Thu Hoài;Nguyễn Thị Nguyệt Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Trò chơi ngôn ngữ,Tiếng Anh,Kỹ năng giao tiếp,Hứng thú học tập
 • Số trang :
 • tr. 33-37
Tải file tóm tắt Áp dụng trò chơi ngôn ngữ để phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên trong các giờ học nói

File Tóm tắt

Online: 511
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})