A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của xung đột giữa vai trò công việc và vai trò gia đình đến sự hài lòng công việc của giảng viên nữ các trường Đại học ở Việt Nam

Ảnh hưởng của xung đột giữa vai trò công việc và vai trò gia đình đến sự hài lòng công việc của giảng viên nữ các trường Đại học ở Việt Nam

Ảnh hưởng của xung đột giữa vai trò công việc và vai trò gia đình đến sự hài lòng công việc của giảng viên nữ các trường Đại học ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của xung đột giữa vai trò công việc và vai trò gia đình đến sự hài lòng công việc của giảng viên nữ các trường Đại học ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Từ Thảo Hương Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Công việc,Gia đình,Vai trò,Ảnh hưởng,Giảng viên nữ,Trường Đại học,Việt Nam
 • Số trang :
 • 217 tr.
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của xung đột giữa vai trò công việc và vai trò gia đình đến sự hài lòng công việc của giảng viên nữ các trường Đại học ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 129
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,087
})