A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của tỷ lệ NPK tới một số chỉ tiêu hóa sinh và sự ra hoa của cây lan dendrobium lùn (Dendrobium sp.)

Ảnh hưởng của tỷ lệ NPK tới một số chỉ tiêu hóa sinh và sự ra hoa của cây lan dendrobium lùn (Dendrobium sp.)

Ảnh hưởng của tỷ lệ NPK tới một số chỉ tiêu hóa sinh và sự ra hoa của cây lan dendrobium lùn (Dendrobium sp.)

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của tỷ lệ NPK tới một số chỉ tiêu hóa sinh và sự ra hoa của cây lan dendrobium lùn (Dendrobium sp.)
 • Tác giả :
 • Cao Phi Bằng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lan lùn,Chế phẩm NPK,Tỷ lệ ra hoa
 • Số trang :
 • tr. 41-46
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của tỷ lệ NPK tới một số chỉ tiêu hóa sinh và sự ra hoa của cây lan dendrobium lùn (Dendrobium sp.)

File Tóm tắt

Online: 130
Lượt truy cập: 12,413,042
Số lượt tải: 1,850,280
})