A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của thương hiệu địa phương đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước: trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Phú Thọ

Ảnh hưởng của thương hiệu địa phương đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước: trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Phú Thọ

Ảnh hưởng của thương hiệu địa phương đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước: trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của thương hiệu địa phương đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước: trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Thu Hường
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Thương hiệu địa phương,Ảnh hưởng,Địa điểm đầu tư,Đầu tư trong nước,Phú Thọ
 • Số trang :
 • 227 tr.
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của thương hiệu địa phương đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước: trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 222
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,489
})