A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của tạp chất Mo lên cấu trúc và tính chất điện từ của vật liệu Spinel CoFe2O4

Ảnh hưởng của tạp chất Mo lên cấu trúc và tính chất điện từ của vật liệu Spinel CoFe2O4

Ảnh hưởng của tạp chất Mo lên cấu trúc và tính chất điện từ của vật liệu Spinel CoFe2O4

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của tạp chất Mo lên cấu trúc và tính chất điện từ của vật liệu Spinel CoFe2O4
 • Tác giả :
 • Nguyễn Mạnh Hùng;Nguyễn Thị Diệu Thu;Đào Việt Thắng;Nguyễn Cao Khang
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Spinel,Pha tạp Mo,Sol-gel,Sắt từ
 • Số trang :
 • tr. 75-81
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của tạp chất Mo lên cấu trúc và tính chất điện từ của vật liệu Spinel CoFe2O4

File Tóm tắt

Online: 499
Lượt truy cập: 11,750,699
Số lượt tải: 1,843,147
})