A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của tần số quá trình nung cảm ứng đến trạng thái bán lỏng của phôi hệ hợp kim nhôm trong công nghệ tạo hình thixoforming

Ảnh hưởng của tần số quá trình nung cảm ứng đến trạng thái bán lỏng của phôi hệ hợp kim nhôm trong công nghệ tạo hình thixoforming

Ảnh hưởng của tần số quá trình nung cảm ứng đến trạng thái bán lỏng của phôi hệ hợp kim nhôm trong công nghệ tạo hình thixoforming

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của tần số quá trình nung cảm ứng đến trạng thái bán lỏng của phôi hệ hợp kim nhôm trong công nghệ tạo hình thixoforming
 • Tác giả :
 • Nguyễn Vinh Dự;Lưu Phương Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kỹ thuật thixoforming,Nung cảm ứng,Tần số nung,Tỷ lệ pha rắn lỏng,Phương pháp số,Phương pháp mô phỏng Comsol
 • Số trang :
 • tr. 26-33
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của tần số quá trình nung cảm ứng đến trạng thái bán lỏng của phôi hệ hợp kim nhôm trong công nghệ tạo hình thixoforming

File Tóm tắt

Online: 63
Lượt truy cập: 13,826,700
Số lượt tải: 1,931,235
})